Το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως (Μάρκ. 16, 1-8)

  Διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. καὶ λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν

Read more

Η ζωή στο Άγιον Όρος

Ἡ ζωή στό Ἅγιον Ὄρος εἶναι κεκρυμμένη ἐν τῷ Χριστῷ. Εἶναι μυστήριο πίστεως καί λογικῆς λατρείας. Χωρίς τήν αἴσθηση ὅτι ἡ ζωή τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἶναι μυστηριακή, δηλαδή ἀσκητική καί λατρευτική, ἐκκλησιολογική καί Χριστοκεντρική, δέν μποροῦμε  νά κατανοήσουμε τίποτα ὅσον

Read more

Χριστός γεννάτε δοξάσατε…

  «Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί» (Ἰακ. α΄,16),«σᾶς ἀναγγέλλω μιά μεγάλη χαρά. Σήμερα γεννήθηκε ὁ Σωτήρας μας» (Λουκ. β΄,11). Μ΄ αὐτά τά λόγια, τή νύχτα τῶν Χριστουγέννων, ἀνήγγειλε ὁ Οὐρανός τή Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τά ἴδια αὐτά λόγια ἐπανηχοῦν καί

Read more

Στο Άγιον Όρος, η κάθε σπιθαμή του εδάφους είναι ευλογημένη,  γιατί είναι το περιβόλι της Παναγίας. Αλλά πέρα απ’ αυτό, οι ασκητικοί ιδρώτες, τα κατανυκτικά δάκρυα και οι ταπεινές προσευχές των πατέρων, μέσα από μια αδιάλειπτη πορεία 11 και πλέον

Read more